Нов лекотоварен автомобил за Социалния патронаж закупи Община Търговище.

С новото превозно средство ще се доставя до адресите на потребителите храната, приготвена в кухнята на патронажа. Към момента социалната услуга се използва от близо 700 възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания от цялата община. В кухнята на патронажа се приготвя и храната за други 42 души към трапезарията на църковното настоятелство в Търговище.

С автомобила ще се доставя и храната по проекта „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. По него 350 души от града и населените места в общината получават безплатна топла храна всеки работен ден от седмицата.

Инвестицията за новото возило е в размер на 40 000 лв. От тях, 36 000 лв. са отпуснати от Фонд „Социална закрила“, а 4 000 лв. са осигурени от общинския бюджет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име