Младежки дом-Търговище

ХХ-ти общински конкурс за творчество

„СЛОВО И БАГРА” 2019

/за есе, разказ, съчинение/

Тема: „Мечтание за бъдеще с ухание”

Какво мечтаеш да бъде бъдещето ти и това на твоите връстници?

Ухае ли бъдещето, твоето или това на героя в твоя разказ? Как го усещаш силно и ясно или едва доловимо, но чертаещо лично твоя път? Какво искаш да отнемеш и какво да добавиш към това ухание?

Бъди мечтата си, вложи в нея своята мисъл, търси своя смисъл!

От теб зависи – ти си!

Цели на конкурса:

*  Да стимулира творческото мислене на младите хора

*  Да бъде форум за изява на млади творци

 *  Да открива нови таланти

Регламент на конкурса:

v Право на участие имат всички ученици от VII до XII клас.

v Оценяването ще бъде извършено в 2 възрастови групи: първа възрастова група – VII – IX клас; втора възрастова група – X – XII клас

v Литературните творби да бъдат до 3 печатни страници.

v Творбата да е авторска, да е лична интерпретация по зададената тема, да е носител на личностните послания на автора!

Критерии за оценка:

v Качество и оригиналност на текста

v Стил

Литературните творби ще се оценяват от компетентно жури. Отличените участници в конкурса ще получат грамоти и предметни награди. Заключителният етап на конкурса „Слово и багра” и награждаването ще се състоят в края на месец февруари.

Изпращайте творбите на e-mail: cmditrg@gmail.com  тел.: 0601/6-57-19;  6-51-74; 6-52-14

Краен срок за изпращане на творбите:19 февруари 2019 г.

Всеки участник да напише в края на творбата трите си имена, училище, клас и телефон за връзка!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име