Днес, 20-ти юли 2021 г., встъпи в длъжност новоизбраният заместник-председател на ОС – Търговище, съдия Бонка Янкова.
Тя беше назначена от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на заседание от 13-ти юли, по предложение на председателя на ОС – Търговище – съдия Т. Даскалова.
Съдия Янкова има много голям опит като юрист в областта на наказателното право. Започва кариерата си като младши прокурор в гр. Търговище, а по-късно става прокурор в районна прокуратура, която много скоро след това оглавява като районен прокурор.
През 2000 г. постъпва на работа в ОС – Търговище и оттогава е в наказателното отделение на съда. Преди няколко години стана постоянен член на комисията по атестиране и конкурси към съдийската колегия на ВСС, а след това за една година беше командирована в наказателната колегия на Върховния касационен съд. От 2020 г. съдия Янкова отново правораздава в ОС – Търговище.
Нейната кандидатура за заместник-председател беше подкрепена единодушно на общо събрание на съдиите от окръжния съд, които изтъкнаха, че тя притежава високи морални и професионални качества и несъмнено ще способства за още по-добрата работа на съда по наказателни дела.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име