Днес, 02.11.2021 г., се проведе заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, председателствано от областния управител на област Търговище Станимир Парашкевов. Присъстващите на срещата представители на общинските администрации в обхвата на областта, както и ръководители и представители на ОПУ, ОД МВР и РД ПБЗН докладваха готовността за поддържане на пътната мрежа през предстоящия зимен сезон и обсъдиха създадената помежду им организация.

 

Директорът на Областно пътно управление – Търговище инж. Марчо Марчев заяви, че има изготвен план за поддържане на републиканската пътна мрежа, който е утвърден от АПИ. През миналата седмица е извършена проверка на готовността на „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД, гр. Търговище, ангажирано със зимното почистване и поддържане на пътищата в региона. В четирите бази на дружеството – в Търговище, Омуртаг, Попово и Антоново, са осигурени необходимите за сезона количества от инертни материали и сол против обледяване.

 

По време на срещата представителите на общините Търговище, Попово, Антоново и Опака заявиха, че имат сключени договори за зимно почистване на пътищата в общинските центрове и населените места. До 15.11.2021 г. е срокът на обявената от Община Омуртаг обществена поръчка и предстои да бъдат проведени процедурите по избор на изпълнител за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа. Извършен бе и анализ на изминалия зимен сезон, като за проблемните участъци ще се завишат контрола, наблюдението и координацията между имащите отношение ведомства, с цел предотвратяване на бедствени ситуации.

 

От Областната дирекция на МВР и РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Търговище докладваха, че са създали необходимата организация за работа през зимния сезон.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име