Във връзка с Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. На 09.09.2021 г. в пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Постоянната работна група /ПРГ/ към областния управител. То бе председателствано от заместник областния управител на област Търговище Валери Симеонов.

Присъстващите членове на ПРГ бяха запознати с постъпилите в администрацията искания за финансиране отстраняването на последици от бедствие, внесени от кмета на община Aнтоново Хайредин Мехмедов. Щетите са нанесени вследствие на проливен дъжд, валял около два часа на 26.06.2021 г. в района на Община Антоново. Групата разгледа общо седем сигнала. След гласуване Постоянната работна група реши да предложи на областния управител да изпрати в МКВП към МС становище, че четири от исканията на кмета на община Антоново са целесъобразни за финансиране.

Според работната група, положително становище се налага за силно пострадалия общински път Таймище-Стеврек-Милино, в и извън регулацията на с. Милино. Част от пътната настилка е разрушена, образували са се дълбоки вади, пътят е прокопан и трудно проходим, а на съществуващия мост има свлачище, което при задълбочаване, може да засегне и целия път.

Ще се търси финансиране и за обновяване на две улици в с. Стара речка, които са били наводнени, вследствие на което са се образували дълбоки вади, а асфалтовата настилка остава прокопана и непроходима.

При одобрение от МКВП, в района на с. Дъбравица ще бъде отстранено свлачище при мост на пътя Антоново-Орач-Халваджийско–Дъбравица, образувано след придошла висока приливна вълна на дере на общинския път. Вследствие част от конструкцията на моста е поддала, а асфалтовата настилка – разрушена.

Други три искания на общинския кмет на Антоново, Постоянната работна група счете за нецелесъобразни за финансиране.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име