В годините на Българското Възраждане, в тежките и нерадостни дни на робството от средите на народа израстват много светли личности, посветили живота си на неговото политическо и духовно израстване. Между дейците на мирната просветна работа и в едва зараждащата се българска поезия държи първенство скромният сливенски учител Добри Чинтулов (1822–1886 ) – поет, композитор и педагог.

Талантлив поет, цигулар и педагог Добри Чинтулов упорито води своята битка за съзнанието на народа, за народното образование, за повече знаещи българи и народ, който е осъзнал необходимостта от национална борба за свобода – с книга или с оръжие в ръка.

Живее сред народа, познава отблизо болките на изстрадалата си Родина и страстния, и кипящ порив на народната душа към свобода. Песните и музиката, която създава към тях са пропити с откровение, със зов за борба на целият български народ, разпалват с патриотичния си патос и с художествените си ценности бунтовните пориви на младите.

Песните на Добри Чинтулов: „Къде си, вярна ти любов народна?”, „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“ и др. се превръщат в химни на българската национална революция, в бойни маршове, съпровождащи въстаническите знамена и произвеждат върху всички истински българи въздействието, което всички искат да чуят, не само като текст, но и като мелодия, пропита с яснота и устрем.

Цел на конкурса: В тези години, в които много от българите живеещи извън страната ни губят българската си идентичност, когато българската духовност е достигнала своя критичен праг и когато определени кръгове се стремят да изменят историческата истина за БЪЛГАРИТЕ, талантливите майстори на поетичното слово в България да дадат своя дял в повдигането на българския дух и да продължат упоритата борба, която са водили възрожденските поети за спечелването на всеки българин и за съхраняване на българското национално самосъзнание и идентичност.

Регламент

Тема на конкурса : Написване на стихотворение във възрожденски стил, отразяващо силата на българският дух, родолюбието, миролюбието, добротата и чувството за справедливост и чест, генетично заложени във всеки българин.

  1. Всеки участник има право да се представи с две стихотворения.
  2. Стихотворенията (заедно с името и възрастта на автора) трябва да бъдат изпратени по електронен път на имейл noviadch@krumch.com и потвърдени писмено по пощата (на адрес: 4023 Пловдив, жк “Тракия”, бл.105, ап.28, за конкурса „Новият Добри Чинтулов”) лично от автора.

3.Творбите ще бъдат приемани от 1 март до 1 май 2021г. в 8.00 ч. сутринта. На 2 май сутринта всички потвърдени за участие творби, които покриват замисъла и основните цели на конкурса, ще бъдат публикувани за обсъждане и обществено оценяване на ФБ страницата „Новият Добри Чинтулов”, както и в ресурсите на медийните партньори. Гласуването ще се проведе на страницата „Новият Добри Чинтулов”, от 02 май 2021г. 10.00 ч. сутринта до 23 май 10.00 ч. сутринта. Ще се броят само положителните резултати. На победителите ще бъде организирано представяне с интервю, отразено в медиите, от просветна организация „Мяра” и представени пред почитателите на поезията със собствен рецитал.

  1. Конкурсът ще се проведе на шест етапа :

Първи етап: Приемане на поетични творби – от 01.03.2021 до 01.05.2021, 8.00ч. сутринта

Втори етап: Публикуване на стиховете – на ФБ страницата „Новият Добри Чинтулов” на 02.05.2021г. сутринта

Трети етап: Гласуване – с емотиконите на страницата, от 02.05.2021 г. до 23.05.2021 г. 10.00 ч. сутринта

Четвърти етап: Огласяване на три първи места по възрастови групи:

  • От 16 години до 20 години
  • От 20 години до 40 години
  • Над 40 години

Пети етап: Рецитали на победителите

Шести етап: Написване музика към първите 3-ма, класира ли се – от 25.05.2021г. (музикален конкурс)

Поканваме всички творци над 16 години да участват със свои произведения в Първо издание на Поетичен конкурс „Новият Добри Чинтулов”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име