Община Търговище обяви процедура за подбор на персонал за новата социална услуга „Център за работа с деца на улицата“. В центъра ще се осигуряват здравни, социални и образователни услуги и консултиране, насочени към децата и техните семейства. Ще се реализират дейности по превенция и прекратяване на всякакви форми на експлоатация на труда, насилие и противообществените прояви сред децата и младежите.

Обявените работни места са за трима социални работници, трима педагози/възпитатели, двама психолози, един ерготерапевт/трудотерапевт и двама хигиенисти.

Документите се подават в сградата на Комплекса за социални услуги „Дъга“ на ул. „Александър Стамболийски“ № 23, ет. 3, до 16.00 ч. на 20.10.2023 г.

Заявленията за участие, заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик, върху който се изписва: „За процедура за подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата“, трите имена на кандидата, длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Припомняме, че решението за създаването услугата бе взето от Общинския съвет през август по предложение на кмета д-р Дарин Димитров.  Центърът ще се помещава в сгради, общинска собственост, в кварталите „Запад“ 2 и „Запад“ 3, които са обновени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Новата социална услуга в общността ще е безплатна и ще е финансирана от държавата. Целта й е да предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. Капацитетът й е от 35 потребители.

Допълнително информация за процедурата и услугата може да се получи от Ивалина Господинова, директор на Комплекс за социални услуги „Дъга“, на тел.: 0885945006.

Обявата за конкурса, заедно с образци на необходимите документи, са публикувани в сайта на Община Търговище, раздел „Актуално – Кариери“: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/careers/ObiavaDNU

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име