Обществена поръчка за строителен надзор на благоустрояването на квартал 8, в района на ул. „Скопие“, обяви Община Търговище. Прогнозната стойност на поръчката е 12 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на документи за участие в публичното състезание е 6 юли 2021 г. Процедурата е задължителна преди преминаването към реалните строителни дейности. В момента пък се разглеждат офертите на участниците в поръчката за строителство.

Припомняме, че кварталът ще бъде благоустрояван на етапи заради стойността на проекта, който възлиза на 1 млн. лв. През тази година е заложено изграждането на нова улица, като продължение на ул. „Мадара“. Тя ще преминава непосредствено пред т. нар. „битак“ и ще стига до бл. № 19 на ул. „Скопие“. Ще се обособят паркоместа и ще се асфалтира. Ще се изграждат и ВиК и ел. комуникации. Догодина или при осигуряване на средства, ще се премине и към благоустрояването на пространството между бл. 85 и бл. 19. Третият етап касае изграждането на спортни и детски площадки.

В момента се подготвя тръжната документация за обявяване на обществената поръчка за благоустрояването и в квартала между улиците „Сава Геренов“, „Средна гора“ и „Дамян Груев“. Там също ще се работи поетапно, тъй като проектът е на стойност 600 хил. лв. Ще се започне с благоустрояването, включващо обновяване на настилките в междублоковото пространство, нови тротоари и детска площадка. На следващ етап там ще бъде изградена и обслужваща улица, която ще излиза от жилищните сгради към ул. „Дамян Груев“.

До 1 юли пък е удължен срокът за подаване на оферти за строителството на нова сграда на Детска градина „Червената шапчица“. Причината е, че в законоустановения 20-дневен срок, след първоначалното обявяване на поръчката, не са постъпили оферти.

Всички обявления са публикувани в Централизираната информационна система за обществени поръчки:  https://app.eop.bg/buyer/18192.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име