Младежки дом-Търговище обявява

ХХII-ри общински конкурс за творчество

„СЛОВО И БАГРА” 2021

/за есе, разказ, съчинение/

„2020 – какво ни отне, 2022 – какво да ни даде?”

Изминалата 2020 година бе голямо предизвикателство за света. Какво ви отне лично на вас, как се промени животът ви? А може би ви даде нещо, от което имахте нужда?

Ако приемем, че 2021 година е преходна, какво да очакваме от 2022? Различен ли ще е света, ние различни ли ще сме? Какво бихме искали да се случи през 2022 година?

Цели на конкурса:

*  Да стимулира творческото мислене на младите хора

*  Да бъде форум за изява на млади творци

*  Да открива нови таланти

Регламент на конкурса:

Право на участие имат всички ученици от VII до XII клас.

Оценяването ще бъде извършено в 2 възрастови групи: първа възрастова група – VII – IX клас; втора възрастова група – X – XII клас

Литературните творби да бъдат до 3 печатни страници.

Творбата да е авторска, да е лична интерпретация по зададената тема, да е носител на личностните послания на автора!

Литературните творби ще се оценяват от компетентно жури. Отличените участници в конкурса ще получат грамоти и предметни награди. Награждаването ще се състои в началото на месец март.

Изпращайте творбите на e-mail: cmditrg@gmail.com  тел.: 0601/6-57-19;  6-51-74; 6-52-14

Краен срок за изпращане на творбите: 25 февруари 2021 г.

Всеки участник да напише в края на творбата трите си имена, училище, клас и телефон за връзка!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име