Община Търговище обявява конкурс за възлагане на управлението и предоставянето на две социални услуги в общността за срок от 3 години. Това са Дневният център за стари хора и Дневният център за пълнолетни лица с увреждания, намиращи се на ул. „Капитан Данаджиев“ в Търговище.

В Дневния център за стари хора се предоставят социални услуги на 14 потребители, а в този за пълнолетни лица с увреждания – на 20. Комплексите създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, осигуряване на храна, извършване на рехабилитационни процедури, както и организация на свободното им време.

Кандидатите трябва да притежават опит в управлението на социални услуги в общността, да имат определен организационен капацитет, техническо оборудване и квалифициран персонал, съгласно нормативните изисквания. Те трябва да представят и подробна програма за развитие на социалните услуги за тригодишен период, включваща: цел и задачи на предоставяните услуги, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет, начин на разходване на средствата, наличен персонал, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете и други.

Документи за кандидатстване се приемат до 05.04.2019 г. в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Комисия, назначена със заповед на кмета, ще оцени и класира представените програми за предоставяне на социалните услуги на 10 април 2019 г.

Списък с всички документи, необходими за участие в конкурса, и заповедта на кмета, са публикувани на уебсайта на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=297

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име