Общинският съвет в Търговище открива процедура за попълване на списъка с кандидати за съдебни заседатели към Окръжния съд за мандат 2023 г. – 2026 г. Търсят се още четирима заседатели, след като на изслушването, проведено през юли, се явиха 14 души. Определеният брой на съдебните заседатели за Търговище обаче е 18.

Срокът за кандидатстване е от 29 август до 5 септември, включително. Документи се подават в Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Търговище.

Припомняме, че кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години и да имат настоящ адрес в общината. Те трябва да са със завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, както и да не страдат от психически заболявания.

Съдебни заседатели не могат да са хора, изпълняващи същите функции в друг съд; общински съветници от съдебния район, за който са избрани; участващи в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работещи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

Пълните изисквания и образци на необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат получени в ЦАО или изтеглени от: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/messages.obsht.savet/OSZasedateli082022

Допълнително информация може да се получи на телефон: 0601/68 655 в Общинския съвет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име