Община Търговище обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под аренда на общински земеделски земи. Имотите, включени в търга, са 508 и се намират в 46 различни населени места в общината.

2755 дка ниви се отдават за отглеждане на полски и зеленчукови култури, за срок от пет стопански години. За същия период от време се отдават други 240 дка земи за отглеждане на трайните насаждения.

207 дка имоти, заети с храсти, пък се отдават за срок от тридесет стопански години, с цел почистване и създаване на трайни насаждения от семков, костилков или черупков вид.

Търгът ще се проведе в два последователни дни – на 13 и 14 юни, от 8.30 ч., в зала 74 на Община Търговище. Срокът за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит от 10% от началната тръжна цена е до 12.00 ч. на 9 юни. Ценови оферти се подават до 16.00 ч. на същия ден. Сумата може да бъде заплатена на каси № 16 и 18 в Центъра за административно обслужване на Общината. Банков превод може да се извърши и по сметката: IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC UBBSBGSF, Банка „ОББ-АД“ Търговище.

Заповедта за провеждане на търга, заедно с информация за площта на имотите, местоположението им и началната тръжна цена за всеки от тях, са публикувани в уебсайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/auctions.and.competition/rd-3-481

Подробна информация може да се получи и на тел.: 0601 6 86 72 в Община Търговище.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име