Днес, 13.01.2021 г., на работна среща, организирана от РУО – Търговище в електронната платформа на Microsoft Teams, бе обсъден държавният план-прием за следващата учебна година. На обсъждането присъстваха експерти от РУО, директорите на училищата, партньорите на професионалните гимназии, представители на Областна администрация Търговище, на общините в областта, представители на работодателските организации и бюрата по труда. Една от целите на срещата е да се осигури добро взаимодействие между органите на изпълнителната власт и всички заинтересовани страни.

„Броят на учениците, които завършват 7 клас през учебната 2020/2021 г. е 894, а през миналата година са били 908. Наблюдава се трайна тенденция към намаляване броя на седмокласниците. Освен това е налице и фактът, че част от тях заминават за чужбина, други отиват в училища в други области, а някои не продължават образованието си“, заяви началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева и допълни, че за миналата година, при 908 седмокласници, са записани и приети 796.

На срещата директорите на 15 училища от областта, в които ще се осъществява ДПП за ученици след VII клас, представиха своите предложения за паралелки с профилирана и професионална подготовка. След представянето на всяко училище техните партньори от страна на работодателите също се включиха и споделиха вижданията си за необходимостта от бъдещи кадри в различни сфери на пазара на труда.

За учебната 2021/2022 г. се планират 36 паралелки, от които 8 дуална система на обучение в различни специалности. Общо 61 е процентът на професионалните паралелки спрямо профилираните за предстоящия ДПП. С очакван недостиг на пазара на труда са 17 специалности, а 27 паралелки са със STEM профили и професии.

До 15 февруари е срокът, в който началникът на РУО ще предостави за съгласуване обобщеното предложение на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име