Община Търговище публикува за обществено обсъждане проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове.

Както в действащата към момента, така и в проекта на новата Наредба се предвижда спортните клубове да получават финансово подпомагане на база постигнатите спортни резултати през годината. В новата се дава възможност да се отчитат и класирания от световни купи и международни турнири. Досега клубовете можеха да кандидатстват за финансиране с резултати от държавни, регионални, световни, европейски и балкански първенства, както и Олимпиада.

Резултатите от отборните класирания вече ще може да се отчитат и като самостоятелни постижения на състезателите от индивидуалните спортове.

Въведено е финансово стимулиране за състезатели, включени в националните отбори на България за участия в Олимпиада, световни или европейски първенства.

Ще продължат да се отпускат и средства за поддръжката на общински спортни бази, отдадени на клубовете. С оглед на по-отговорното и ефективно ползване на обектите, ежегодно ще се определя лимит на тези средства. Той ще е на база количествата разходвани консумативи за поддръжката на конкретния обект през предходните 5 години.

На територията на общината функционират общо 29 спортни клуба. 16 от тях са кандидатствали и са одобрени за финансиране по реда на Наредбата през 2022 г.

Предложения и становища по проекта на нова Наредба се приемат в срок до 12 декември 2022 г. на e-mail: obshtina@targovishte.bg; писмено, в Центъра за административно обслужване на Общината или чрез Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Проектът на Наредбата е публикуван в сайта на Общината: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative.acts.projects/PNFSK2022

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име