На  11.03.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков участва в среща със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков и кметове на общини от Североизточна България. По време на заседанието бяха обсъдени възможностите за доизграждане на водоснабдителна система „Дунав“. От област Търговище на срещата присъстваха също кметовете на Община Търговище д-р Дарин Димитров и на Община Попово д-р Людмил Веселинов.
Заместник-министър Николай Нанков съобщи, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира извършването на предпроектно проучване за доизграждането на водоснабдителната система „Дунав“ в областите Шумен, Разград и Търговище. Предстои да бъдат направени технико-икономически проучвания, които да послужат за последващо възлагане на инженеринг, по отношение на проектиране и строителство.
„Бъдещето на ВиК-отрасъла е именно в това – изграждане на язовири и поддържащи водностопански системи между отделните населени места, а когато се налага и цели общини и области, за да се гарантира в дългосрочен план устойчивост на водоснабдяването в страната“, заяви по време на срещата г-н Нанков. Той подчерта, че водата ще става все по-ценен и дефицитен ресурс и за да не се задълбочават проблемите в сектора, трябва да се търсят отговорни решения.

Общинските кметове се обединиха около мнението, че възстановяването на водоподаването през съществуващите участъци на система „Дунав” и доизграждането й ще даде трайно и устойчиво решение на въпросите, свързани с водоснабдяването в региона. Към момента вода от нея ползват жителите на Разград и няколко общини от областта, а по-голямата част от населението на областите Шумен и Търговище се захранва с вода от яз. „Тича“.
По време на срещата стана ясно, че реалното доизграждане на системата може да започне до 12-18 месеца след изготвянето на предпроектното проучване и необходимите анализи, като идеята е строителството на оставащото трасе да се финансира от новосъздадения ВиК-холдинг.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име