Над 100 лесовъди, горски и експерти работещи в системата на горите се включиха в съвместното съвещанието по маркиране на ДГС-Омуртаг, ДЛС-Черни Лом и ДГС-Търговище. На срещата присъства и директорът на РДГ – Шумен инж. Емил Гелов.

Исках в съвещанието да участват повече колеги, за да им предадем опита си от последните години свързан със санитарните сечи. За съжаление иглолистните гори в стопанството ни бяха поразени от болести и корояди и се наложи да проведем сечи, каквито тук никога не са правени, обясни директорът на ДГС-Омуртаг Красимир Николов по чиято идея се проведе съвещанието. Инж. Николов допълни, че е показал пред лесовъдите и горските обектите, по които е работено и как след това протича залесяването им с широколистни видове.

За всички нас беше важно да опресним знанията си, да обясним на младите колеги как трябва да се извършва маркирането според сега действащата нормативна база в горите, каза още Красимир Николов. Според него такива събирания са важни, защото помагат на младите специалисти, които до вчера са били на ученическата скамейка от една страна, а от друга – лесовъдите със стаж могат да видят добрите практики, които се прилагат в ДГС-Омуртаг.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име