Община Антоново ще разполага през 2022 година с бюджет от 10 113 325 лева. В общата рамка на бюджета влизат и преходните остатъци от 2021 година, съобщиха от общинската администрация след гласуването на бюджета от Общинския съвет в града, съобщават от БТА.

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Антоново са общо: 7 172 814 лв., в т.ч.  4 138 014 лв. обща допълваща субсидия (за държавни дейности), 945 800 лв. обща изравнителна субсидия (за местни дейности). Други 371 300 лв. са за зимно поддържане и снегопочистване, а 1 717 700 лв. е целевата субсидия за капиталови разходи. Собствените приходи са в общ размер на 1 437 450 лв., уточняват от общинската управа.

Според администрацията, през година в условията на продължаващата здравна, световна и задълбочаващата се с бързи темпове  икономическа криза, трябва да се овладеят последствията от пандемията и да се съчетае успешно работата на Общината със средствата от фондовете за възстановяване и новите оперативни програми. Според специалисти, тази и следващата година са ключови за кандидатстване по мерките на Оперативните програми и за бързото им изпълнение.

В днешната ситуация никой не е спокоен за утрешния ден, но макрорамката на общинския бюджет дава надежда  за справяне с проблемите. Дали ще успеем да намерим най-добрите решения, зависи до голяма степен от гъвкавостта, модерното мислене и готовността за предлагане на смели решения от страна на Община Антоново, категорични са от общинската управа.

Целта е с бюджет`2022 да се осигури ефективно, прозрачно и с подкрепата на гражданите управление на общинските финанси.

БТА

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име