През настоящия мандат 2019-2023 г. в Кметство с. Кардам бяха извършени редица ремонтни дейности с цел подобряване условията на живот за по-приветлива и благоустроена община. Общинска администрация – Попово и Кметство село Кардам работят заедно за осъществяване на общите цели, информират от „Местен вестник“.

Бе завършена реконструкцията на храм „Св. Троица“ по проект към Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, на стойност 644 246,96 лв.

Благодарение на съвместната работа между Община Попово, Кметство село Кардам и ВиК, към водопреносната мрежа на селото бе включен допълнителен източник за задоволяване нуждите на населението с вода за бита. Също така част от водопреносната мрежа от каптажите до помпената станция бяха почистени и подменени, а в гробищния парк бе изградена чешма.

Служители от звено „Инфраструктура и благоустрояване“ при Община Попово монтираха нови енергоспестяващи осветителни тела в с. Кардам, благодарение на които бе подобрена осветеността в населеното място.

Също така в рамките на мандата бе извършен частичен, освежителен ремонт на сградата на Кметството и бе подменена част от дограмата му. Община Попово асфалтира част от ул. „Марин Дринов“, както и ул. „Христо Ботев“ до Кметство с. Кардам, като стойността на поръчката възлиза на 207 276 лв. с ДДС, в резултат на което централните улици в селото са вече изцяло асфалтирани.

Доставен бе и фрезован асфалт за запълване на дупки на още четири улици в селото, а освен това Община Попово предостави компютър на служителите в Кметство с. Кардам. С осигурената нова техника се подпомага осъществяването на услуга, чрез която жителите на населеното място вече имат възможността да заплащат в Кметството имуществените си данъци за тяхна собственост, намираща се на територията на общината.

Поради голямата загуба на питейна вода е изготвен проект за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в селото съвместно между Община Попово, Кметство с. Кардам и ВиК-Търговище, на стойност 3 000 000 лв., който чака одобрение от Министерството на околната среда и водите. Предстои да бъде завършено и асфалтирането на ул. „Марин Дринов“.

 

Информация: Местен вестник

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име