Община Търговище обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и строеж на различни инфраструктурни обекти в града.

Едната от обособените позиции в поръчката е за обновяване на спортна зала „Дечко Стефанов“. Залата е многофункционална и позволява практикуване на различни видове спорт и провеждане на събития. Тя е строена в периода 1959 – 1964 г. В седемдесетте години на миналия век са поставени трибуни за зрители с 450 седящи места. Основен ремонт не е извършван.

В поръчката е включено и изготвянето на проект за изграждане на улица от западната страна на бул. „Митр. Андрей“. Според Общия устройствен план, към момента такава не съществува, въпреки че административните адреси на обектите там са заведени именно на булеварда. Проектирането е разделено в две обособени позиции – от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Поп Сава Катрафилов“ и от ул. „Поп Сава Катрафилов“ до ул. „Ал. Стамболийски“. Общата дължина на участъка е близо 900 метра.

В публичното състезание е включено и проектиране на разширение на ул. „Поп Сава Катрафилов“, в участъка между ул. „Любен Каравелов” и „Г .С. Раковски“.

Проектите ще дадат информация какви дейности и на каква стойност трябва да се извършват. Изпълнението ще се случва поетапно и при осигуряване на финансов ресурс.

Средствата за изготвянето на проектите възлизат на 116 000 лв. Те са предвидени в капиталовата програма на Общината за 2022 г.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име