Община Търговище публикува за обществено обсъждане на сайта си проект на план-сметката за чистота за 2024 г.

Проектът ще бъде представен и пред граждани на 05.12.2023 г., от 17.00 ч., в зала 74 в сградата на местната администрация.

План-сметката за догодина възлиза на 8,37 млн. лв. Средствата ще бъдат разпределени за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, третирането им и поддръжката на хигиената на обществените площи. Не се предвижда повишаване на таксата за битови отпадъци.

В срок до 20.12.2023 г. се приемат и предложения и становища по проекта. Те трябва да бъдат подадени писмено в Центъра за административно обслужване или на e-mail: obshtina@targovishte.bg.

Проектът на план-сметката, заедно с информационен материал за нея и всички съпътстващи приложения са публикувани в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/budget-and-financial-reports/ProektoBudget/plan-smetka24

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име