Раздел „Често задавани въпроси“ за дейността на фонд „Местни инициативи“ е създаден в сайта на Община Търговище. В него ще бъдат публикувани отговорите на постъпили в администрацията въпроси, свързани с кандидатстването, оценяването, изготвянето на проектните предложения и други теми, касаещи работата на новия общински фонд.

На сайта вече са публикувани и първите отговори на питания. Те са свързани основно с процедурата и документите за кандидатстване. Разделът ще бъде обновяван периодично, след постъпването на нови въпроси.

При необходимост от съдействие и повече информация, гражданите могат да се обръщат към Петя Стоянова, главен експерт в Община Търговище, тел. 0601 6 87 33, e-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg.

Припомняме, че през тази година по линия на фонда ще бъдат финансирани проекти за подобряване на градската среда. Такива могат да са благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства, създаване или обновяване на зелени и цветни площи и други. Ще се подкрепят и по-нестандартни идеи, които да трансформират средата, в която живеем, без непременно дейностите да са свързани с ремонти.

Да предлагат и реализират инициативи по линия на фонда могат представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни институции, сдружения на собственици и неформални граждански групи.

На проектно предложение ще се отпускат до 2 500 лв., като общият размер на фонда за 2022 г. е 18 000 лв. Срокът за кандидатстване е 18 август.

Подробна информация за фонда и раздел „Честно задавани въпроси“ са публикувани в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/FondMI

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име