На 21 май в Община Търговище се проведе обсъждане за планираното закупуване на техника на лизинг за Общинското предприятие БКС.

Зам.-кметът по финансите Валентин Велчев разясни, че целта е да бъдат закупени нов сметосъбиращ автомобил и нова мотометачна машина. Стойността им е съответно 310 000 лв. и 365 000 лв. с ДДС.

„Разходите за целта са предвидени в капиталовата програма и план-сметката за чистота за годината. В едномесечен срок ще бъде внесена и докладна в Общинския съвет с конкретните условия на лизинга“, поясни зам.-кметът Велчев.

Изплащането на дълга ще се случва чрез собствени бюджетни средства, приходи от таксата за битови отпадъци и целеви средства за капиталови разходи от републиканския бюджет. Предвижда се срокът на погасяване и на двата лизинга да е 36 месеца.

Целта е със закупуване на новите машини да се подобрят услугите по сметосъбиране и почистване на територията на общината

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име