До 28 април Община Търговище приема предложения за удостояване с Годишните награди за образование, наука, култура и изкуство. Наградите са регламентирани в Наредбата за символиката. Предложения могат да се отправят от културни институции, творчески съюзи и граждански организации.

Годишната награда за култура и изкуство се връчва за: творчески постижения и принос в развитието на националната култура; за обогатяване на културата в общината и за цялостен принос в областта на изкуството и културата.

Наградите за образование и наука се присъждат за значими постижения и активна дейност за утвърждаване авторитета на Търговище. Връчват се на учители, директори, педагогически колективи и научни дейци.

Предложенията, заедно със съответната аргументация, се подават в запечатан плик в Центъра за административно обслужване на Общината. За наградите за култура и изкуство пликът се адресира до направление „Култура“, а за тези за образование – до Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“.

Комисия, определена със заповед на кмета, ще разгледа номинациите и ще излъчи носителите на наградите. По традиция те ще бъдат връчени на официална церемония в навечерието на 24 май.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име