Община Търговище публикува избирателните списъци на гласоподавателите в общината във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Всеки избирател може да провери включен ли е в тях. Справки могат да се правят и на телефоните в отдел ГРАО: 0601/6 87 53 и 0601/6 87 60.

При установяване на несъответствия гражданите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в срок до 25 март.

До 18 март пък се подават заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Също до 18 март е срокът гражданите с трайни увреждания да заявят желанието си да гласуват в подвижна избирателна кутия. Съгласно Изборния кодекс такава секция се образува при заявяване на желание от поне 10 избиратели.

Всички заявления могат се подават в отдел ГРАО в Общината или онлайн, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, без да е необходим електронен подпис. Очаква се заявления за гласуване по настоящ адрес да могат да се подават и на страницата: https://regna.grao.bg/.

Освен онлайн, в Търговище избирателните списъци са обявени и в клубовете на пенсионера и Центъра за административно обслужване на Общината. В населените места те са поставени в сградите на кметствата, читалищата и други обществени сгради.

Образци на всички заявления са публикувани в специално създадения раздел за изборите на сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/elections/IzboriNS2023/obraztsi23

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име