Община Търговище разработи и публикува за обществено обсъждане на сайта си проект на Програма „Култура +“. На конкурсен принцип по нея ще се подпомагат финансово творци и творчески състави при реализацията на културни прояви и инициативи в общината. Ще се подкрепят и автори на литературни произведения.

Право да кандидатстват ще имат: държавни, регионални и общински културни организации; сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; читалища; самоосигуряващи се лица, работещи в сферата на културата и други, разписани в проекта на Програмата.

В началото на всяка година Общината ще обявява сесия за кандидатстване с проектни предложения. Ще се формулират и приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа. Комисия, назначена от кмета на общината, ще класира проектите, съгласно заложените критерии за оценка. Те са описани в методиката за оценяване, която е публикувана заедно с проекта на Програмата.

Общият годишен размер на средствата, които ще се отпускат, ще се определя от Общинския съвет с гласуването на бюджета. Максималната финансова помощ за едно проектно предложение ще бъде описана в насоките за кандидатстване.

Исканото финансиране може да е до 100% от общия бюджет на всяка инициатива. Допълнително точки при класирането обаче ще получават кандидати, които имат и собствен финансов принос.

С приемането на новата Програма се цели създаване на разнообразен културен афиш, на предпоставки за конкурентоспособност, прозрачност и иновативност.

Припомняме, че, оказването на подкрепа за творците и организациите в сферата на културата, чрез приемане на Програма „Култура +“, е сред приоритетите в управленската програма на кмета д-р Дарин Димитров.

Предложения по проекта могат да се правят до 21 ноември на e-mail: obshtina@targovishte.bg или писмено, в Центъра за административно обслужване на Общината.

Проектът на Програмата е публикуван в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative.acts.projects/PravilaKulturaPlus

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име