Община Търговище предлага нова безплатна електронна услуга за гражданите. Всеки собственик на моторно превозно средство може да изчисли какъв данък дължи за 2019 г., като използва електронния калкулатор, публикуван на сайта на администрацията. Той е в раздел „eУСЛУГИ“ – „Калкулатор за изчисляване на данъка за МПС“ на сайта на Общината, или на адрес:  https://cartax.uslugi.io/#Търговище/ТЪРГОВИЩЕ

Новата формула, по която се формира данъкът за моторните превозни средства, включва годината на производство, мощността в kW и екологичният стандарт на колата. Тези данни се посочват в падащото меню на калкулатора.

Необходимата информация за превозното средство е записана в неговия талон. Срещу индекс B е годината на първата регистрация, според която се изчислява и възрастта. Мощността на автомобила в kW е посочена срещу индекс P.2. Срещу индекс V.9 е  екологичният стандарт на колата. Ако срещу него липсва информация, собствениците избират от падащото меню „без екологичен стандарт“.

С новата услуга Община Търговище цели да улесни и ориентира гражданите за стойността на дължимия данък преди заплащането му.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име