Община Търговище да кандидатства с проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Професионалната гимназия по земеделие. Такова разрешение иска в докладна до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

Проектното предложение е по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Сред допустимите по програмата дейности са подмяна на дограмата, обновяване на отоплителната инсталация, въвеждане на енергоспестяващи мерки по ограждащите елементи на сградата, граничещи с неотопляеми пространства и други. Целта на процедурата е превръщането на сградите в такива с близко до нулевото потребление на енергия.

В същата докладна се иска съгласие и за сключване на договор за партньорство по проекта между Общината и норвежката фирма „MPEnergi AS“. Сключването на такова споразумение е задължително условие по програмата.

Размерът на финансовата помощ по проекта може да бъде от 200 хил. до 1,2 млн. евро. Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите.

Общинския съвет ще разгледа предложението на кмета на предстоящото заседание на 30 септември.

Докладната е публикувана в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia30092021

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име