Разрешение Община Търговище да кандидатства за финансиране на проекти в социалната сфера иска в докладни до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров. И двата проекта ще се реализират по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Едната от докладните е за продължаване на патронажната грижа в дома и след април 2023 г., когато приключва настоящият проект. Както досега, дейностите са насочени към възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Всяко лице от целевата група ще може да получава почасови здравно-социални услуги. Те ще включват доставка до дома на хранителни продукти и медикаменти, медицински услуги и рехабилитация, помощ при заявяване на административни услуги и психологическа подкрепа.

Броят на потребителите, определен за община Търговище, се увеличава от 118 на 241 души. Услугите ще се предоставят безвъзмездно.

Вторият проект, за който се иска разрешение за кандидатстване, е по мярката „Укрепване на общинския капацитет“.

По проекта ще може да се създават офиси за обслужване на потребителите на социални услуги, да се наема и обучава персоналът, който има отговорности по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги. Ще може да се получава подкрепа и за изготвянето на анализи в сферата на социалните услуги и за разработване на програми за развитие на качеството им.

По програмата не се изисква финансиране от страна на Общината.

Докладните ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общинския съвет на 29 ноември. Те са публикувани в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia29112022

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име