В докладна до Общинския съвет кметът на Търговище д-р Дарин Димитров иска разрешение Общината да кандидатства за ремонт на 5 общински образователни институции. Проектните предложения ще бъдат подадени по процедурата за модернизация на образователната инфраструктура по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Допустимите дейности за финансиране по процедурата са: основен ремонт, реконструкция, пристрояване, надстрояване. Целта е да се повиши енергийната ефективност на сградите и да се осигурят съвременни и качествени условия за обучение.

Обектите, за които ще се кандидатства, са: I СУ „Св. Седмочисленици“, II СУ „Проф. Никола Маринов“, III ОУ „П. Р. Славейков“, IV ОУ „Иван Вазов“ и Детска градина №2 „Осми март“.

Посочените учебни заведения отговарят на условията по процедурата за определен брой деца, които да се обучават в тях. Директорите писмено са заявили и желанието си Общината да кандидатства за реновирането на сградите. Имат и изготвена проектна документация или са в процес на разработване на такава. Тя ще даде информация какви ремонти е необходимо да бъдат извършени и колко ще са необходимите средства за целта.

Максималната финансова помощ, за която може да се кандидатства, е 4,5 млн. лв. за I и II СУ. За III и IV ОУ тя е 2,5 млн. лв., а за ДГ № 2 „Осми март“ – 2 млн. лв.

Проектните предложения следва да бъдат подадени в срок до 20 януари 2023 г.

Докладните на кмета са публикувани в уебсайта на Общината: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia29112022

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име