От днес, 1 февруари до 15 февруари, включително, е срокът за подаване на заявления в Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи дейност на територията на общината. Средствата ще се разпределят съгласно новата Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове, която Общинският съвет прие на заседанието си на 31 януари.

70 000 лв. отделя за стимулиране на клубовете местната администрация през тази година. Това е с 10 000 лв. повече в сравнение с 2018 г.

Както и през предходната година, финансовото подпомагане ще се осъществява на база получени точки, в зависимост от спортните постижения на състезателите/отборите и вида на състезанията от Държавния или Международния спортен календар, в които са участвали. Събралите по-голям брой точки, ще получават и по-голям финансов стимул.

Съгласно промените в Наредбата, размерът на финансовото подпомагане за един спортен клуб вече не може да превишава 18% от общия размер на средствата, които Общината отделя за подпомагане.

От 150 на 200 пък се увеличават точките за домакинство на състезания. Тези, които са организирали и провели спортни прояви за популяризиране и насърчаване на физическата активност, вече ще получават допълнително 100 точки.

Председателите на клубовете, желаещи да кандидатстват за финансиране, трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината. Те трябва да приложат и протоколи от състезанията, удостоверяващи класиранията им през изминалата година, график на тренировъчния процес и други. Всички необходими документи могат да бъдат получени в стая 18 А, етаж 3, крило II на Община Търговище.

Комисия, назначена със заповед на кмета д-р Дарин Димитров, ще обобщи резултатите и ще извърши разпределението на средствата в срок до 31 март.

 

1 коментар

  1. Учителите- треньори да си провеждат часовете по физическо. Това, че са треньори в клубове, където децата си плащат, общината им плаща не ги освобождава от това да провеждат часът по физическо, за което получават заплата. Да не мислят, че не знаем, че не си провеждат часовете – хвърлят топка, ръцете в джобовете, според нас.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име