Увеличава се броят на първокласниците

 Общинската училищна мрежа е в готовност за стартиране на новата учебна година. Приключена е по-голямата част от планираните ремонтни дейности на класни стаи, санитарни възли и други.

Забавянето на дейностите в определени учебни заведения няма да възпрепятства започването на учебния процес. Такъв е случаят във II СУ „Проф. Никола Маринов“, където се извършва ремонт на санитарните възли с целеви средства от Министерството на образованието (МОН). Приключени са дейностите на 1 и 4 етаж в сградата, като в момента се работи по тези на 2 и 3 етаж. В училището е извършен и ремонт на отоплителната инсталация. Закупени са метални шкафчета за учениците, както и маси, столове и бюра. Общата стойност на дейностите възлиза на близо 135 000 лв. Прага на училището тази година ще прекрачат 1212 деца.

В I СУ „Св. Седмочисленици“ са вложени близо 32 000 лв. собствени средства на училището. Извършен е ремонт на 2 етаж в сградата, където освен освежаване, са подменени и всички отоплителни тела. Закупено е и оборудване и обзавеждане за различни класни стаи. Записаните ученици са 1183. В IV ОУ „Иван Вазов“ е извършена подмяна на подовата настилка и дограмата в част от класните стаи. Инвестирани са 17 000 лв. собствени средства на училището. Освежаване на класните стаи е извършено в ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров”. Извършен е и ремонт на покрива със средства от капиталовата програма на Община Търговище. В училището предстои и подмяна на дограмата за 13 000 лв., също капиталови разходи. В ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков” е извършено боядисване на стените и циклене на паркета в 20 учебни стаи. Вложени са 13 000 лв. от делегирания бюджет на училището. Там предстои и подмяна на дограмата в 8 учебни стаи и на витрини в коридорите за 30 000 лв., част от капиталовата програма на Общината.

Ремонти са извършени и в държавните училища в общината. В Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии ”Алеко Константинов“ са ремонтирани покривите на учебната сграда и на учебните работилници. Извършен е и ремонт на отоплителната инсталация. Вложени са над 64 000 лв., отпуснати по линия на МОН, както и собствени средства.

В осемте общински училища в населените места в общината са приключени дейностите по освежаване на класните стаи, ремонти на покриви и закупуване и доставка на оборудване.

Общо 4594 ученици в 225 паралелки се очаква да влязат в класните стаи в общинските училища през предстоящата учебна година. В държавните са записани 1080 деца в 56 паралелки.

Увеличава се броят на първокласниците в сравнение с предходната година. През тази година записаните деца са 501, което е с 28 повече в сравнение с 2018 г. Очаква се и становището на МОН за записването на още 4 първокласници в I СУ „Св. Седмочисленици“. С тях общият брой може да нарасне до 505 ученици.

Паралелките пък са 26,5 или с 1 повече в сравнение с миналата година. Увеличението се дължи на факта, че училищата в селата Дралфа и Подгорица са успели да формират по една цяла паралелка, състояща се съответно от по 12 и 15 ученици. През 2018 г. и в двете заведения са се обучавали под 10 първокласници. Съгласно държавния норматив, в тези случаи броят на паралелките се счита за 0,5.

През учебната 2019/2020 година ще бъдат формирани общо 55 маломерни паралелки в 12 училища, с недостиг от 271 ученици. Докладната записка с искането за образуването им ще бъде внесена на сесията на Общинския съвет в края на септември.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име