„Координирана подкрепа за пострадали от домашно насилие по време на кризисни ситуации” беше темата на двудневно обучение, организирано от Асоциация НАЯ за специалистите от междуинституционалните екипи в област Търговище.  Целта му беше да се укрепи системата за защита и помощ на жертвите и да се предотвратят нови посегателства върху тях.

Обучението е част от проект «Включване на новите реалности в традиционните подходи при подкрепата на жертви на домашно насилие в област Търговище», финансиран от Министерство на правосъдието. В него участваха 20 професионалисти – полицаи, психолози и социални работници, представители на държавни служби и социални услуги.

В рамките на два дни те работиха по идентифициране на предизвикателствата в работата си по време на COVID пандемията и решенията, които са намерили, за да защитят и подкрепят пострадалите от домашно насилие.

„Фокусирахме се върху трудностите, с които се сблъскахме по време на ограничителните мерки и се оказа, че всички сме имали сходни проблеми и сме успели да се адаптираме и да останем на първа линия за жените и децата, които имат нужда от помощ, защото са в ситуация на насилие.

Споделени бяха много гъвкави подходи и добри практики от всички служби, които са много добра основа, за да укрепваме междуинституционалното сътрудничество и да сме по-добре подготвени в извънредни ситуации.

На регионално ниво видяхме сериозен потенциал да мислим  за общи стратегии, които да направят системата за защита на пострадалите от домашно насилие по-гъвкава, адаптивна и достъпна за жертвите.”, сподели след обучението ръководителя на проекта Светла Сивчева.

Освен работа с професионалисти от институциите, проектът подкрепя и повече от 50 пострадали от домашно насилие в област Търговище с психологически и социални консултации, мобилни екипи в малките населени места и безплатен адвокат за водене на дела по Закона за защита от домашното насилие.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име