Учебните заведения на територията на община Попово и през следващата седмица продължават да осъществяват образователния процес в електронна среда, чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии.
Изцяло в обучение от разстояние преминават и училищата на територията на община Търговище за срок от две седмици. Мярката се налага съгласно заповед РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката Николай Денков, поради достигната заболеваемост от коронавирус над 500 новозаразени на 100 000 души население.
Със същата заповед и поради достигната заболеваемост между 250 и 500 новозаразени на 100 000 население се утвърждава ротационен принцип на обучение за всички учебни заведения на територията на община Опака.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име