На 1.10.2022 г. ще стартира ловният сезон за местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня. В тази връзка в областта стартира и специализирана полицейска операция, насочена към ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети.

От служба „Контрол над общоопасните средства“ /КОС/ в ОД МВР-Търговище още веднъж припомнят на ловците от областта ни някои от основните изисквания за безопасност, които трябва стриктно да се спазват по време на излетите:

  • С цел безопасното боравене с огнестрелно оръжие – стрелбата трябва да се осъществява само по ясно видима цел и спрямо разрешените за отстрел през сезона диви животни;
  • Забранява се преотстъпването и предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на други лица;
  • При пренасяне на ловното оръжие до мястото на лова същото трябва да бъде в затворен транспортен  куфар, а когато е в калъф – със  заключващо устройство на спусъка;
  • Боеприпасите трябва да се пренасят отделно от оръжието;
  • До неговата употреба оръжието не следва да е заредено;
  • То винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;
  • Забранено е носенето и употребата на оръжие при и след употреба на алкохол и упойващи вещества.

Осъществяваните от служителите на дирекцията превантивни мерки и извършваните от тях проверки на ловните дружинки и на техните членове ще продължат през целия ловен сезон.

По време на проверките полицейските екипи ще следят за правилното транспортиране на ловното оръжие, използването му по предназначение и съхранението на боеприпасите.       

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име