Областният информационен център – Търговище започна обиколки в малките общини, за да представи две от чаканите атрактивни  инвестиционни мерки от земеделските стопани по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това са подмерките 6.1 за подпомагане  създаването на стопанства от млади фермери и 6.3 за стартова помощ за развитието на малки стопанства, чийто прием на проекти се очаква да стартира следващия месец.

Експертите на ОИЦ, заедно с представител на териториалния отдел на Националната служба за съвети в земеделието в Търговище, проведоха първите информационни срещи в Омуртаг и Попово, където запознаха заинтересовани лица с възможностите за кандидатстване по селската програма. Те получиха разяснения за бюджета, критериите за допустимост, новостите и приема.

По информация на Денка Станчева от НССЗ – Търговище, предвиденият бюджет по подмярка 6.1 се очаква да осигури финансова подкрепа на близо 980 проекта на млади фермери, а този по подмярка 6.3 на около 1300 проекта.

За кандидатите по млад фермер се запазва възрастовото ограничение на кандидатите между 18 и 40 години, както и максималната стойност на проекта от 25 000 евро. Спецификата тук е високото изискване за СПО от минимум 8000 евро.

Подмярка 6.3 — стартова помощ за развитието на малки стопанства е с по-занижени параметри и критерии. Възрастово ограничение няма, но максималната стойност на проекта се ограничава до 15 000 евро, като те ще се усвояват на два транша. Важното тук е, че отпада изискването към кандидатите да са получили 33% от общия доход за предходната година от земеделски дейности. Стопанствата на бенефициентите ще трябва да отговарят на минимум 2000 евро стопански производствен обем.

И по двете мерки с приоритет ще се ползват кандидатите, които имат образование в областта на селското стопанство, стана ясно по време на информационните срещи.

Експертите от ОИЦ – Търговище ще продължат своята обиколка в общините Антоново и Опака.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име