Областният информационен център – Търговище стартира информационни срещи за разясняване на процедурата за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Първата се проведе в четвъртък с ръководството и учителите от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Антоново, тъй като проектите се изпълняват от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и нестопански организации.

Експертите на ОИЦ – Търговище разясниха условията за допустимост, финансовите параметри, срокове и пр. по отворената до 31 март процедура. Проектите са свързани с ограмотяването на възрастни, като основната им цел е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Минималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лв.

Педагозите бяха запознати и с новия проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, в който могат да участват всички държавни и общински училища. По него образователното министерство ще закупи компютри, таблети и др. технически средства за учители и ученици, за да не се допуска прекъсване на учебния процес. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Предвидени са и обучения за придобиване или усъвършенстване на дигиталните умения. За участие в проекта училищата трябва да подадат заявление до Регионалните образователни управления.

Следващата среща за представяне на образователните проекти е насрочена за 16 март 2021 г. в СУ „Васил Левски” гр. Опака.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име