Новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021 – 2027 г., представи екипът на Областния информационен център – Търговище в гр. Попово. В срещата днес в Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1882“ участваха представители на общинските администрации в Попово и Опака, неправителствени организации, училища, представители на бизнеса и др.

Къде стои България по одобрени програми спрямо останалите страни от ЕС и какво се очаква през новия програмен период – приоритети, финансиране, предстоящи и отворени процедури за кандидатстване научиха присъстващите на събитието.

По силата на Споразумението за партньорство – стратегически документ за програмиране на инвестициите от европейските фондове – страната ни ще получи 11 млрд. евро. С тези средства ще се насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони.

Те ще спомогнат и за изпълнението на основните приоритети на ЕС. По линия на политиката на сближаване в периода 2014-2020 г. страната ни разполагаше с 7,6 млрд. евро, стана ясно от презентацията на експертите на инфоцентъра.

С парите по пет европейски фонда у нас ще се изпълняват общо 10 национални програми. 8 от тях вече са одобрени от Брюксел. Потвърждение чакат новата програма за подкрепа на взаимодействието между бизнеса и науката „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, както и „Развитие на регионите“. 

Участниците в срещата бяха запознати и с първите  планирани за обявяване процедури съгласно Индикативните годишни работни планове (ИГРП) на програмите за 2023 г. Детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за догодина са разписали три от програмите – „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Важните акценти за програмния период 2021-2027 г. екипът на ОИЦ – Търговище събра в нова пълноцветна брошура, която заинтересованите страни могат да получат безплатно в офиса на Центъра.

Инициативата, проведена в Попово, е част от общата кампания на мрежата от 27 областни информационни центрове в България за 2022 г., която се провежда в периода 14 ноември – 16 декември.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име