Областният информационен център (ОИЦ) – Търговище, част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие – Североизточна България, стартира с пресконференция публичните обсъждания  на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които се планира да се реализират на територията на Търговище.

На пресконференцията, която се проведе на 05.03.2024 г.,  присъстваха областният управител Гергана Цонева; зам.-кметът на общ. Търговище инж. Митко Панайотов и секретарят Христалина Халачева; експерти от областната и общинската администрации; директорът на РДПБЗН – Търговище комисар Стефан Стефанов; представители на публични организации и предприятия, участващи в партньорства за реализиране на КИТИ; НПО; бизнеса и медии. Те бяха запознати с графика за провеждане на обсъжданията на четирите КИТИ, преминали оценката за административно съответствие и допустимост, който обхваща периода до 12.03.2024 г.

Консултациите стартираха с представяне на „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“ (№ BG16FFPR003-2.001-0053) на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Информация за планираните дейности предостави Илко Илиев, началник сектор „Административен“ в РДПБЗН-Търговище.

В концепцията са предвидени инвестиции за мерки за енергийна ефективност по Програма „Развитие на регионите“ в 14 сгради на противопожарните служби в страната. В Североизточна България те ще обхванат 4 сгради на Регионалните дирекции: 1 във Варна; 2 в Шумен и 1 в Търговище. Общата сума на дейностите за Североизточна България е близо 16,7 млн. лв. Предвидено е и самоучастие  за близо 390 000 лв. Планирани са: архитектурно заснемане, конструктивно обследване за сеизмична устойчивост и обследване енергийните характеристики на сградите, обхванати от проекта, както и реализиране на предвидените мерки от обследванията.

На участниците в пресконференцията бяха предоставени анкетни карти за проучване на мнението им, относно концепцията, както и евентуални препоръки.

Управителят на ОИЦ-Търговище Милчо Тонев запозна присъстващите и с подадения проект в ИСУН  „Осигуряване ефективна работа на Областен информационен център – Търговище“ (2024-2029 г. ).

Бяха представени функционалностите на новосъздадения сайт на ОИЦ-Търговище: https://oic-trg.bg/. В раздел „Документи ИТИ 2021-2027“ са публикувани „Списък с комбинирани концепции за ИТИ, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост – Търговище, Североизточен регион“; презентациите с предвидените дейности и анкетите за всяка от концепциите.

Според вече публикувания график, на 06.03.2024 г., в 10:00 ч.,  в кафе-театъра на ОНЧ „Напредък“ в Търговище, ще бъде представена  „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства с използване на инструментите по програма № BG16FFPR003-2.001-Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с Водещ партньор –НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, в която е партньор  и Драматичен театър-Търговище.

На 12.03.2024 г., в 17:30 ч., в зала 74 на Община Търговище, ще се проведат публичните консултации на концепциите: № BG16FFPR003-2.001-0106 „Устойчиво развитие на територията, обновяване и модернизация на градската среда в град Търговище“ на Община Търговище и BG16FFPR003-2.001-0126 „Икономика и мобилност в интерес на хората “ на Община Добрич, в която партньор е и Община Търговище.

По време на публичните консултации присъстващите ще имат възможност да изразят мнението си за планираните дейности в концепциите, като отразят подкрепата си в специално изготвени анкети. Има възможност и за онлайн участие в анкетите, чрез уебсайта на ОИЦ-Търговище.

Материалите по провежданите консултации се публикуват на фейсбук страницата на ОИЦ: https://www.facebook.com/oictargovishte, както и на тази на Община Търговище.

Мнения, коментари и препоръки по четирите посочени КИТИ могат да се изпращат на имейла на ОИЦ-Търговище: oic_targovishte@abv.bg, до 15.03.2024 г.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име