Областният информационен център – Търговище събра в края на годината представители на местните власти, общински експерти, представители на културни институции, медии и др., за да отчете дейностите, реализирани от Центъра през настоящата година и предстоящите инициативи за 2023 г.

Фокус на пресконференцията беше представянето на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за програмния период 2021-2027 г. Акценти от 10-те програми, по които от пет европейски фонда у нас ще се реализират инвестиции за 11 млрд. евро., са включени в новата информационна брошура на ОИЦ – Търговище. Това е второто пълноцветно издание, след отпечатаното през месец май т.г. То беше посветено на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ).

През настоящата години екипът на инфоцентъра е организирал и провел 14 информационни събития, на които са представени възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В тях са се включили над 300 души от различни целеви групи – представители на общински администрации, граждански организации, читалища, бизнеса, земеделски стопани, отчете на срещата управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев.

Той допълни, че е взето активно участие в националната кампания за представяне на новия програмен период до 2027 г., проведена от мрежата от 27 областни информационни център за ЕСИФ в България. Не е пропуснато и провеждането на традиционната инициатива „Дни на Европа“, която се очаква ОИЦ – Търговище да осъществи и през следващата година.

Валентин Велчев, зам.-кмет на Община Търговище и ръководител на проекта „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Търговище (2022-2023) каза, че е осигурена ефективна работна среда в ОИЦ. Той благодари на екипа за добрите партньорски взаимоотношения. Пожела успешна работа за популяризиране на европейските политики и предоставяне на актуална информация за възможностите за финансиране на заинтересованите страни в региона и през новия програмен период.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име