РЕШЕНИЕ
№ 6
Търговище, 11.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници за община Търговище при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Съгласно Решение № 1973-МИ от 10.08.23г.на ЦИК, ОИК в срок до 11 септември 2023г.с решение определя броя на мандатите за общински съветници за съответната община , които следва да бъдат разпределени в изборите на 29 октомври 2023г, в зависимост от броя на населението към 4 август 2023г., определен въз основа на регистрите, водени от общинските администрации в съответната община, който брой се установява със справка от съответното териториално звено на ГД “ГРАО“ в МРРБ.

С вх.№ 4/11.09.2023г.в ОИК Търговище постъпи такава справка и в съответствие с т.3.6 на горепосоченото решение на ЦИК, броят на мандатите за общински съветници за община Търговище, следва да бъде определен на 33 съветници, с оглед броя на населението, а именно при население на общината над 50 000 и до 75 000 души.

На основание чл.87, ал.1, т.1, от ИК, във връзка с чл.19 от ЗМСМА и Решение № 1973-МИ/10.08.2023г.на ЦИК, ОИК – Търговище

РЕШИ

Определя броя на мандатите за общински съветници за община Търговище на 33/тридесет и три/мандата при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването пред ЦИК.

Председател: Диана Йорданова Игнатова

Секретар: Дениз Мустафов Хюсниев

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име