Търговищкият окръжен съд допусна изпълнението на европейска заповед за арест (ЕЗА)  на 36-годишния Ф. М. от гр. Омуртаг, който се издирва от властите в Кралство Нидерландия.

Там е разследван за това, че като единствен собственик и управител на обявено в несъстоятелност търговско дружество не предоставил на назначения ликвидатор информация за дейността на дружеството; не изпълнил законовите си задължения за водене и съхраняване на същото в счетоводни книги, поради което завършването на производството по несъстоятелност се затруднява, и ощетяване на един или повече кредитори на юридическото лице.

Това са престъпления по Нидерландския наказателен кодекс (ННК), които се разглеждат като такива и по НК на Република България.

Заповедта е издадена от компетентен орган на съдебната власт, а именно съдия-следовател по наказателни дела в гр. Ротердам. С нея е направено искане Ф. М. да бъде предаден на нидерландските власти за провеждане на наказателно преследване за извършените три престъпления на територията на Кралството.

Едно от задължителните условия за допускане на изпълнението на ЕЗА е наличието на двойна наказуемост. Това означава деянието, за което се иска предаване на едно лице, да съставлява престъпление и по българския НК, и по закона на молещата държава, и за него да се предвижда наказание „лишаване от свобода“  не по-малко от една година или друго по-тежко наказание.

Според Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, исканията за задържане и предаване на молещи държави от ЕС се изследват от българския съд за наличие на двойна наказуемост. Нито държавата, нито българският съд могат да се намесват относно основателността на наказателното обвинение, заради които се иска предаването на едно лице в чужда държава.

Изследването за двойна наказуемост не означава преценка на доказателствата на обвинението на чуждата държава, а само има ли съответност на наказателните закони на двете държави.

 

Сроковете за давност за привличане на Ф. М. към наказателна отговорност не са изтекли, нито лицето е с имунитет, освобождаващ го от наказателно преследване, нито има данни да е изтърпявал наказание  в държава, която не е членка на ЕС, по влязла в сила присъда за същите престъпления.

Съдебният състав, преценявайки всички тези основания, реши да допусне изпълнението на ЕЗА и взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо исканото лице.

Постановеното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Изпълнението му се извършва от Върховна касационна прокуратура.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име