На кратка, но вълнуваща церемония, магистрати и служители с благодарности изпратиха днес в пенсия един от дългогодишните служители на Търговищкия окръжен съд съдебен архивар Веска Добрева, обработил десетки хиляди дела. За 33 – годишния си стаж, преминал в съда, тя споделя, че никога не е искала да смени работното си място.

Започнала работа в Окръжен съд – Търговище през 1988 г., по-голямата част от трудовия й път преминава в институцията.

Тя е едно от най-разпознаваемите лица на администрацията. Живата памет на Окръжен съд – Търговище.

Еталон за подражание за човещина!

„За всеотдайната ти работа, професионализъм, бодър дух, изключителна колегиалност към работещите в Окръжен съд – Търговище ти благодарим! Желаем ти от сърце здраве, мирно време и спокойни дни!“. С тези мили слова към нея се обърна Председателя на Окръжен съд – Търговище, съдия Татяна Даскалова. На нейно място встъпи Галена Георгиева. Тя е назначена на длъжността след проведен конкурс, в който зае първо място сред 11 кандидати.

„За безкрайната добрина, която получих от вас, професионализма и уважението, ви благодаря! Винаги съм идвала с любов на работа и съм работила така. Желая ви здраве, запазете човечността и добрината!“ Това е посланието, което Веска Добрева отправи към всички с нескрито вълнение и обич в последният си работен ден.

За всеотдайната и дългогодишна служба, с благодарност и уважение г-жа Веска Добрева бе удостоена с благодарствено писмо и парична награда.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име