В срок до 30.09.2021 г. всяко лице, което счита, че е специалист в дадена област, може да подаде заявление за включване в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд – Търговище. След изтичане на този срок желаещите лица също могат да подават заявление, но ще бъдат назначавани при липса на утвърден специалист от съответната област.

Вещите лица са експерти в определена област – наука, изкуство, техника, медицина. Именно защото са вещи в дадена област, те могат да дадат своето експертно заключение по конкретен проблем от съществено значение за решаване на делото. Когато, за да реши едно дело, съдията има нужда от специални знания, той назначава вещо лице и му дава определен срок, в който да отговори на поставените въпроси.

Вещото лице получава възнаграждение за своята работа. За всеки съдебен район на окръжен или административен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица. Всяка година списъците се актуализират. В действащия списък на Окръжен съд – Търговище са включени специалисти от различни области на обществения живот.

Поради разнообразните видове дела и обстоятелствата, които следва да се установят с помощта на експерти, ръководството на съда изразява желание този списък да се попълни с нови вещи лица.

Повече информация може да се получи на сайта на Окръжен  съд – Търговище.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име