С лекция във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ младши съдия Борис Царчински стартира Образователната програма за тази учебна година. В час по гражданско образование  пред  ХII „Б“  клас той говори  за „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Независимост на съдебната власт.“

В самото начало магистратът акцентира, че според чл. 8 от основния закон на Република България – Конституцията, държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. След кратък исторически преглед на възникването на трите власти от Монтескьо до наши дни, той очерта институциите, представляващи тези три власти, и тези, които остават извън тях – Конституционния съд, президента и Висшия съдебен съвет.

Младши съдия Царчински разказа на дванадесетокласниците за правомощията на Народното събрание като законодателен орган, що е кворум, мнозинство – обикновено и квалифицирано. Специално внимание обърна на това как се приемат закони и правото на президента на вето, обнародването на приетите актове в Държавен вестник.

За изпълнителната власт в лицето на Министерски съвет, за парламентарния контрол като форма на проверка на МС от Народното събрание, за ВСС, като конституционно закрепен орган, неговия състав и структура, говори още лекторът.

След часа желаещи да кандидатстват в специалността „Право“, останаха за кратък разговор при магистрата.

На учениците бяха раздадени образователни материали за органите на съдебна власт – съд, прокуратура, следствие, предоставени по Програмата от Висшия съдебен съвет. С благодарности от подрастващите за отделеното време и внимание от младши съдията завърши часа.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира от 2014 година съгласно Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Провежда се  сред ученици с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име