В изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдия Йордан Иванов посети Първо СУ „Св. Седмочисленици“.  В час по гражданско образование  пред  ХI „А“  клас той изнесе лекция на тема „Престъпления против личността – разврат. Наказателноотговорни лица, казуси.“

„Сексуалните престъпления винаги са свързани с морала, достойнството и честта. Моралните ценности се менят и така се мени и мярката за тези престъпления.“ – с това започна изложението си магистратът.

Той разграничи блудството от изнасилването и отбеляза, че последното е налице винаги, когато има възползване или привеждане в безпомощно състояние, сломяване на съпротивата, както и когато пострадалото лице не е навършило 14 годишна възраст. Разказа и за някои случаи от своята практика, които предизвикаха жив интерес от страна на учениците.

Много въпроси повдигна разглежданата тема – за различните видове психични отклонения, свързани със сексуалните престъпления, за видовете блудство, за използването на служебна зависимост, за педофилията, за травеститите.

Съдия Иванов отговори на поставените въпроси, а дискусията продължи и след часа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име