Окръжен съд – Търговище стартира серия от лекции по Образователната програма в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ и Второ СУ „Проф. Никола Маринов“.

Днес в изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдия Мариана Иванова посети Второ СУ „Проф. Никола Маринов“.  В час по философия  пред  ІХ „Б“  клас тя изнесе лекция на тема „Представяне на професията „съдия“. Запознаване със статута на съдията. Структура на съдебната система.“

Съдия Иванова представи структурата на съдебната система в Република България, дву- и триинстанционността на разглеждане на делата, видовете дела по цветово разпределение на папките, за клетвата на съдията, който работи по вътрешно убеждение и спазвайки законите, за изискванията за постъпване на длъжност „съдия“.

Магистратът разказа и за случаи от своята практика – за търговски сделки, за това какво представлява „разпит по делегация“, за различните съдебни състави при разглеждане на дела. Учениците проявиха интерес към професията на съдията и зададоха въпроси за това как могат да станат съдии и какви качества се изискват за това. Съдия Иванова отговори на поставените въпроси и часът завърши с пожелания за бъдещи срещи.

Програмата стартира като пилотна през есента на 2014 г., в изпълнение на Годишната програма на ВСС, в частта „Разработване на информационни кампании за разясняване на структурата на съдебната власт, функциите на ВСС, съда и прокуратурата“, както и в резултат на подписано Споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерство на образованието и науката (МОН).

Лектори са магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт, които участват доброволно и безвъзмездно. Програмата е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и към спазване на законите.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име