Окръжният съд в Търговище замени остатъка от наказание „пробация“, наложено на осъден за кражба, с  лишаване от свобода за срок от 153 дни  (5 месеца). което  на основание чл.66, ал.1 от НК отложи за изпълнение с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението.

Предложението за замяна на наказанието е направено от пробационния съвет в Търговище, след като мъжът спрял да изпълнява определените му мерки без уважителна причина.

На 30-годишния И. И. били наложени следните пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес”  за срок от десет  месеца,  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от десет месеца и „Безвъзмезден труд в полза на обществото”, в размер на 150 часа годишно, които да се положат в рамките на 1/една/ година.

След анализ на данните по делото, Окръжният съд прецени, че без основателна причина мъжът е преустановил изпълнението на първите две пробационни мерки, а безвъзмезден труд в полза на обществото не е положил нито един час. Поради това и чистото му съдебно минало замени наложеното му наказание „пробация“ с условно „лишаване от свобода“.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7 дневен срок от днес  пред Апелативен съд  Варна.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име