Омбудсманът Диана Ковачева днес изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, в което поиска справедливо решение на цените за ВиК услугите в Търговище и региона. Според омбудсмана Комисията не защитава в достатъчна степен интересите на потребителите, защото новите по-високи цени не са икономически обосновани и най-вече не отчитат потребностите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение.

Повод за становището на доц. Ковачева бе проведеното обществено обсъждане на бизнес плана и утвърждаване на новите цени на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище, което предвижда над 160% увеличение на цената на водата за гражданите, до които тя достига по гравитачен път.

„От Доклада на работната група е видно, че е заложено значително увеличение на цената на услугата „доставяне вода на потребителите“. За абонатите, които до момента заплащат цена за тази услуга, но от водоснабдителна система „Гравитачно“, увеличението е около 162 % – от 0,82 лв. (без ДДС) на 2, 149 лв. (без ДДС), като комплексната цена на ВиК услугата нараства с около 102 %  – от 1,32 лв. на 2,664 лв. (без ДДС)“, пише омбудсманът.

Според обществения защитник в доклада липсва информация, че с потребителите са проведени консултации – задължително условие по Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

„Категорична съм, че ако това задължение на оператора не е изпълнено, бизнес планът не следва да бъде одобряван“, акцентира доц. Диана Ковачева.

Освен това омбудсманът обръща внимание, че гражданите от Търговище и региона нямат яснота по какъв начин ще се инвестира във ВиК мрежата и подчертава, че към 3 февруари 2020 г. 11 524 граждани от 52 населени места в област Търговище са били на режимно водоподаване.

„Има села, в които вода се пуска за 24 часа на всеки 4 дни, 20 дни,  25 дни и 30 дни. В с. Чернокапци вода не се подава изобщо. Причините за нарушеното водоподаване са не само недостиг на вода във водоизточника, а и компрометираната водоснабдителна мрежа“, аргументира се омбудсманът.

В становището си Ковачева подчертава още, че  гражданите, които са лишени от питейната вода – основна жизнена потребност, основателно питат какъв ще е ефектът след одобрението на бизнес плана, какво, освен цената на услугата, ще се промени, предвидени ли са инвестиции, които да подобрят качеството на водоподаването и др.

 

Становището тук: https://www.ombudsman.bg/news/5294

 

2 КОМЕНТАРА

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име