С Присъда № 15 от 25.07.2022 г. по НОХД № 139/2021 г. Окръжен съд – Търговище призна подсъдимите А. И. В., Т. Д. П. и А. Г. В. за виновни в това, че в периода 2014 г. – 2016 г. в гр. Попово и в гр. Търговище в съучастие са представили пред Държавен фонд „Земеделие“ неверни сведения и са получили неправомерно сумата от 153 627,45 лв. от Европейския фонд за развитие на селските райони.

Извършеното деяние представлява престъпление по чл. 248 а, ал. 5 от НК, за което съдът наложи на всеки от подсъдимите наказание три години „лишаване от свобода“, като за Т. Д. П. изпълнението на наказанието е отложено за срок от пет години (условно осъждане).

По същото дело съдът призна за виновни  двама от подсъдимите А. И. В. и А. Г. В. и за това, че в условията на продължавано престъпление в периода 14.04.2015 г. до 26.02.2016 г. чрез използване на документи с невярно съдържание са направили опит да получат възстановен ДДС в размер на 61 600 лв. За извършеното съдът наложи на всеки от подсъдимите наказание от две години и осем месеца „лишаване от свобода“ и глоба в размер по 2 500 лв.

За посочените две престъпления, извършени от А. И. В. и А. Г. В., съдът определи общо наказание за всеки от подсъдимите съобразно разпоредбите на Наказателния кодекс, а именно най-тежкото в размер на три години „лишаване от свобода“, като изпълнението се отлага за срок от пет години ( условно осъждане).

Подсъдимата А. И. В. към момента на постановяване на присъдата има наложено наказание по одобрено споразумение. Затова съдът за нея определи и глоба в размер на 2 500 лв.

А. И. В. и Т. Д. П. са осъдени да заплатят солидарно сумата от 153 627,45 лв. на ДФ „Земеделие“, а А. И. В. и А. Г. В. – сума в размер на 10 600 лв. на държавата, реално получени неправомерно за възстановен ДДС.

Присъдата  подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Варна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име