В ход е специализирана полицейска операция  за осъществяване на активен контрол върху съхранението на ловно и огнестрелно оръжие, и за спазване на нормативно установените изисквания в дейността на ловно-рибарските магазини, обектите за продажба на пиротехнически изделия и складовете за взривни вещества.

Превантивната акция стартира на 7.12.2020 г. и ще продължи до края на този месец. Контролните действия се предприемат с оглед логично завишения интерес на гражданите към закупуването и използването на различни видове пиротехнически  изделия във връзка със зимните християнски празници.

Акцентът при провеждането на акцията е върху спазване на нормативно регламентираните изисквания за съхранението и търговията с оръжия, боеприпаси и взривни вещества, както и за недопускане продажбата на пиротехнически изделия на лица под определената в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия възраст (С него е въведена забрана за продажба на фойерверки от категория 1/бенгалски огън, конфети и др./ на лица под 12-годишна възраст; от категория 2 – на лица под 16-годишна възраст; и от категория 3 – на лица под 18-годишна възраст).

В досегашния ход на акцията контролните органи са извършили общо 129 различни проверки. От тях 5 са на ловно-рибарски магазини; 5 – на складове за съхранение на взривни вещества на територията на областта; 4  – на магазини, продаващи пиротехнически изделия, и 115 – на граждани, които притежават ловно или бойно оръжие.

За констатирани от тях нарушения полицейските служители са съставили 4 акта за установяване на административно нарушение по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/ЗОБВВПИ/. Издадени са 7 предупредителни протокола по Закона за МВР на управители на магазини, осъществяващи търговия с пиротехнически изделия, за стриктно спазване изискванията на ЗОБВВПИ.

 

 Най-важното, което трябва да знаем за продажбата, съхранението и употребата на пиротехническите изделия:

  • Забранено е извършването на търговска дейност по продажбата им без наличието на разрешително за търговия, издадено от МВР.
  • Всяко пиротехническо изделие следва да има инструкция за употребата му на български език. Забранена е продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или на такива в разкъсана или неоригинална опаковка, както и без обозначение на произхода им.
  • Забранена е употребата на пиротехнически изделия в превозни средства и в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, храмове и манастири, и други места, където са събрани много хора. В случай на неспазване на тези разпоредби нарушителите ще бъдат санкционирани по наредбите за спазване на обществения ред в общините на област Търговище.
  • Не се допуска използването на пиротехнически изделия в закрити помещения с изключение на фойерверки от категория 1/бенгалски огън, конфети, бездимни фонтани за торти, гърмящи топчета – капси, и др./
  • В домашни условия пиротехническите изделия трябва да бъдат съхранявани на места, които не са достъпни за деца. Никога не трябва да се забравя, че, попаднали в детски ръце, те биха могли да бъдат твърде опасна „играчка“
  • При употребата на пиротехнически изделия следва стриктно да бъдат спазвани изискванията на производителя, които могат да бъдат различни за всяко от тях
  • Да се хвърлят „пиратки“ от балкона е твърде опасна практика, защото в този момент отдолу може да преминава човек, който да бъде наранен
  • В никакъв случай не трябва да се използва огнестрелно оръжие с увеселителна цел, тъй като това създава съвсем реална опасност от нещастни случаи, които да помрачат празничния дух и настроение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име